لوکس و دستیافتنی

Posts tagged with ‘تراش سنگ ها، قیمتی، کابوشن’

  • diamond-shapes

    انواع تراش سنگ ها

    هیچ قانونی برای تعیین و تثبیت انواع تراش در نگین های جواهر وضع نشده است، با این حال سه...

    0
    0